Aplikácie neodymových magnetov

Neodym je zmiešaná kovová zložka vzácnych zemín (zmiešaný kov), ktorú možno použiť na vytvorenie silných magnetov.Neodymové magnety sú najsilnejšie známe vzhľadom na ich hmotnosť, pričom dokonca aj malé magnety sú schopné uniesť tisícnásobok svojej vlastnej hmotnosti.Hoci je neodým „vzácny“ kov, je široko dostupný, čo vedie k ľahko dostupným surovinám na výrobu neodýmových magnetov.Vďaka svojej sile sa neodýmové magnety používajú v širokej škále aplikácií, vrátane šperkov, hračiek a počítačových zariadení.

Čo je neodymový magnet?

Neodymové magnety, známe tiež ako NIB magnety, sa merajú od N24 do N55 na stupnici magnetizmu, ktorá siaha až po N64, čo je teoretické meranie magnetizmu.V závislosti od tvaru, zloženia a spôsobu výroby môžu magnety NIB spadnúť kdekoľvek v tomto rozsahu a poskytnúť značnú zdvíhaciu silu.

Na skonštruovanie neo, ako sa im niekedy hovorí, výrobcovia zbierajú kovy vzácnych zemín a preosievajú ich, aby našli použiteľný neodým, ktorý musia oddeliť od ostatných minerálov.Tento neodým je rozomletý na jemný prášok, ktorý je možné po spojení so železom a bórom znovu uzavrieť do požadovaného tvaru.Oficiálne chemické označenie neo je Nd2Fe14B.Vďaka železu v neo má vlastnosti podobné iným feromagnetickým materiálom, vrátane mechanickej krehkosti.To môže niekedy spôsobiť problémy, pretože magnetická sila je taká veľká, že ak sa neo pripojí príliš rýchlo s veľkou hybnosťou, môže sa odštiepiť alebo prasknúť.

Neo sú tiež náchylné na teplotné rozdiely a môžu prasknúť alebo stratiť svoj magnetizmus pri vyšších teplotách, zvyčajne nad 176 stupňov Fahrenheita.Niektoré špecializované neos fungujú pri vyšších teplotách, ale vo všeobecnosti nad touto úrovňou nefungujú správne.Pri nižších teplotách budú neos v poriadku.Pretože iné typy magnetov nestrácajú svoj magnetizmus pri týchto vysokých teplotách, neos sa často obchádzajú pre aplikácie, ktoré budú vystavené veľkému množstvu tepla.

Na čo sa neodym používa?

Keďže neodymové magnety sú také silné, ich použitie je všestranné.Vyrábajú sa pre komerčné aj priemyselné potreby.Napríklad niečo také jednoduché ako magnetický šperk používa neo na udržanie náušnice na mieste.Zároveň sa do vesmíru posielajú neodýmové magnety, ktoré pomáhajú zbierať prach z povrchu Marsu.Dynamické schopnosti neodymových magnetov dokonca viedli k ich použitiu v experimentálnych levitačných zariadeniach.Okrem toho sa neodýmové magnety používajú v takých aplikáciách, ako sú zváracie svorky, olejové filtre, geocaching, montážne nástroje, kostýmy a mnoho ďalších.

Varovné postupy pre neodymové magnety

Používatelia neodýmových magnetov musia byť opatrní pri manipulácii s nimi.Po prvé, pri každodennom používaní magnetov je dôležité sledovať magnety, ktoré môžu deti nájsť.Ak magnet prehltnete, môže zablokovať dýchacie a tráviace ústrojenstvo.Ak sa prehltne viac ako jeden magnet, môžu sa spojiť a spôsobiť vážne problémy, ako je úplné uzavretie pažeráka.Jednoduchý fakt, že magnet je v tele, môže tiež viesť k infekcii.

Navyše, kvôli extrémne vysokému magnetizmu väčších magnetov NIB môžu doslova preletieť miestnosťou, ak sú prítomné feromagnetické kovy.Akákoľvek časť tela zachytená v dráhe magnetu rútiaceho sa smerom k predmetu alebo predmetu rútiaceho sa smerom k magnetu je v nebezpečenstve vážneho nebezpečenstva, ak kusy lietajú okolo.Uviaznutie prsta medzi magnetom a doskou stola môže stačiť na rozbitie kosti prsta.A ak sa magnet pripojí k niečomu s dostatočnou hybnosťou a silou, môže sa rozbiť a vystreliť nebezpečný šrapnel, ktorý môže prepichnúť kožu a kosti v mnohých smeroch.Pri manipulácii s týmito magnetmi je dôležité vedieť, čo máte vo vreckách a aký typ zariadenia máte.

správy


Čas odoslania: Feb-08-2023